Uzmanlık Alanlarımız

İş Hukuku

İşçi - işveren arasında akdedilecek olan tüm sözleşmelerin hazırlanması, her türlü davanın yürütülmesi, şirketlerin insan Kaynakları departmanı ile koordineli olarak çalışmalar yapılması disiplin süreçleri, İş Kanunu kapsamında alınması gereken önlemlerin yönetim kuruluna bildirilmesi ve tebliğlerin hazırlanması gibi alanlarda hizmet vermekteyiz.

Şirketler Hukuku

Şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, genel kurul süreçlerinin yönetimi, sözleşmelerin hazırlanması, kamu ihaleleri ve özel ihalelere katılım süreçleri, şirket birleşmeleri, satın alma ve devirleri, şirketlerin taraf oldukları davalarda ve icra takiplerinde şirketin temsili gibi alanlarda hizmet vermekteyiz.

Bilişim ve Telekomünikasyon

Çağrı merkezi kurulumları danışmanlığı, katma değerli hizmetlerle ilgili sözleşme ve prosedürlerin hazırlanması, internet yayıncıları için hukuki destek, internet ortamındaki sözleşmelerin hazırlanması, hukuki süreçlerin başlatılması ve erişim engellenmesi gibi alanlarda hizmet vermekteyiz.

Kalite Yönetim Sistemi Standartları

Şirketler için gerekli kalite yönetim sistemi sertifikalarının tespiti, gerekli belge ve eğitimlerin düzenlenmesi ve şirket için uyum sürecinin yönetimi, Kalite yönetim sistemi sertifikaları için gerekli doküman ve formların hazırlanması, mevcut dokümanların revize edilmesi gibi alanlarda hizmet vermekteyiz.

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin korunması kapsamında tüm şirketlere yüklenen yükümlülüklere ilişkin uyum süreçlerinin belirlenmesi, ilgili eğitimlerin verilmesi, dokümanların hazırlanması ve gerektiğine revize edilmesi, internet sitelerinin ve şirketlerin muhatapları ile arasındaki hukuki ilişkilerin düzenlenmesi gibi alanlarda hizmet vermekteyiz.

Yabancılar ve Vatandaşlık

Yabancıların Türk vatandaşlığına veya Türk vatandaşlarının yabancı devlet vatandaşlığına geçme süreçlerinin yönetilmesi, oturma ve çalışma izinlerinin alınması, evlilik ve boşanma işlemlerine ilişkin tanıma ve tenfiz işlemlerinin yürütülmesi, yabancıların mal edinmesine ilişkin hukuki prosedürlerin yönetimi gibi alanlarda hizmet vermekteyiz.

Güven, Doğru Bilgi, Hızlı çözüm, Ulaşılabilirlik

Makaleler